Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Dec 12, 2018

Vad är egentligen material? Är vi människor material? I detta första avsnitt av Materialperspektivet hör vi materialforskarna Hjalmar Granberg och Mikael Lindström diskutera kring dessa stora frågor.