Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Dec 9, 2019

Efter ett långt sommaruppehåll (akademiskt kvartal?) är vi nu tillbaka med Materialperspektivet och rivstartar med ett avsnitt tillsammans med Ania Obminska som är journalist på Ny Teknik. I sitt spännande jobb som innovationsreporter berättar Ania dagligen om vad som är på gång inom materialutveckling....


Aug 11, 2019

Finns svaren på hållbarhetsfrågan i en rymdfarkost? Cecilia Hertz driver företaget Umbilical Design som designar för rymden och extrema miljöer. Ordet extrem är verkligen rätt i sammanhanget, materialen som skall klara sig i rymden utsätts för extrema påfrestningar som vi inte har här nere på jorden....


Jul 21, 2019

Blir hantverk lidande av vår generations ständiga tidsbrist? Bea Szenfeld är modeskapare och papperskonstnär. Hon skapar fantastiska kreationer med hjälp av gamla tekniker och ett gediget hantverk, allt från storskaliga scenografier till minsta lilla paljett är handgjorda. Bea berättar om varför hon valt att...


Jul 1, 2019

Finns det ett optimalt material? Björn Florman är Creative Project Manager på det drömmiga Materialbiblioteket. Dit kommer främst arkitekter, produktutvecklare och designers för inspiration, kunskap, hitta svar på sina problemställningar och för att få klämma och känna på material. 


Jun 9, 2019

Hur länge behöver man arbeta för att kunna köpa en brödrost? Gert Nilson är Teknisk direktör på Jernkontoret som är den svenska stålindustrins branschorganisation. Gert berättar allt han hann om metaller och sätter ödmjukt dess egenskaper i ett större perspektiv och sammanhang – tillsammans med...