Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Apr 29, 2019

Vad är plast egentligen? Nils Hannerz arbetar som Forsknings- och innovationschef på IKEM och lotsar oss genom den breda och omtalade materialgruppen plast. Från början av framtagningen, under tillverkning, positiva egenskaper, negativa egenskaper, råvaror och ända in i den cirkulära framtiden.


Apr 7, 2019

Hade man redan på 1700-talet knäckt svårigheterna med fuktflöden i byggnader? Elise Grosse är Hållbarhetschef på Sweco Bygg & Fastigheter. Byggnader skall inte bara vara stabila och säkra utan där inne ska människor må bra, själva byggnaden ska må bra och verka i en yttre miljö som mår bra - länge,...