Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

May 20, 2019

Går det att bygga i helt biobaserat material? Nina Jacobsson Stålheim är Hållbarhets- och teknikchef på Lokalförvaltningen, Göteborgs stad och Maria Perzon är Senior Miljökonsult och Hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren. Tillsammans gör dom verkstad av allt snack om fossilfria byggnader. Genom...