Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Apr 10, 2022

Vi möter Tue Beijer, industridesigner och grundare av företaget Stilride för ett samtal om origami, plåt och om att låta tillverkningsprocessen styra materialval. 

Hur kopplas origami samman med modern industridesign, via innovativa digitaliseringslösningar? Vad är fördelarna med att vika istället för att...