Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Mar 20, 2023

Vi gästas av Filip och Rebecka som just nu gör sina examensarbeten i kemi, på KTH, respktive industridesign, på konstfack. 

Hur ser framtidens materialanvändande ut ur studenternas perspektiv? På vilka sätt kan vi betrakta papper på nya och intressanta sätt? Hur hårt är ett strutsägg och vad händer om...


Feb 16, 2023

Torgny Persson, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, dyker upp i studion för ett samtal med avstamp i Skogsnäringens forskningsagenda för ett cirkulärt och biobaserat samhälle som nyligen har presenterats.

Vad innehåller agendan egentligen och vad vill den? Vilket avtryck lämnar den på industri och...


Jan 16, 2023

Sveriges största forskningsinfrastruktur, som innehåller ett av världens mest intensiva röntgenljus, finns i Lund och används av både akademi och industri. Men vad är en synkrotronanläggning och vad kan man egentligen använda den till?

Olof "Charlie" Karis, tillförordnad direktör på MAX IV och professor i...


Jan 4, 2023

Materialperspektivet möter Jonas Runberger från White arkitekter i ett samtal om materialens digitalisering.