Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Sep 28, 2023

The Material Perspective meets Heike Riel, Head of Science & Technology and Lead of IBM Research Quantum Europe in a fascinating conversation about quantum computers and nanotechnology. 

What does quantum sound like? How can we understand quantum computing and what does the future look like? What is a qbit and what type...


Sep 7, 2023

This episode of the Material perspective was recorded live at the Euron Nano Forum in Lund, 2023. We are joined by Jörg Hübner, professor at DTU, and expert in nanotechnology for a conversation centered around chips and their production.

What does the future hold for chip production and research? What are the...


Aug 14, 2023

Man brukar säga att det bara är fantasin som sätter gränserna. Fantasi finns det gott om här i världen och många kreatörer inom fiktionen fantiserar gärna om material med olika mer eller mindre fantastiska egenskaper. Hur kan fiktionen ge inspiration till forskningen och tvärt om? Vilka material önskar vi...


May 17, 2023

Resurserna finns därute, men de behöver hjälp att hitta rätt.

Cecilia Tall leder det strategiska innovationsprogrammet Re:Source, som finansierar både utveckling av tekniker och affärssystem för recirkulering och återanvändning av material. 

Vilka trender ser man i det här arbetet och hur går det? Cecilia har...


Apr 24, 2023

Anders Wijkman gästar materialperspektivet för ett samtal om de stora frågorna: om hållbarhet, om material och klimatavtryck.

Anders är, bland mycket annat, representant i FN:s resurspanel - en panel som han förutspår kommer bli lika viktig som IPCC framöver. Hur kan naturresursutnyttjandet bli hållbart?

Vad...