Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Apr 2, 2024

Materialperspektivet gästas av Erik Ottosson, VD på och grundare av Eken Financing. Samtalet kretsar kring skogens potential som kolsänka, genom förändrade avverkningscykler, och de ekonomiska och tekniska lösningar som möjliggör en hållbar transformation. Vilka incitament finns och vilka kan man skapa för skogsindustrin och andra industrier för att låta skogen växa längre? Hur påverkar nuvarande och kommande lagstiftning? Hur stor skogsareal behöver stå på tillväxt för att göra Volvo klimatneutrala? Många komplexa frågor adresseras i detta avsnitt!