Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Mar 16, 2021

Lyssna på plastdoktorn Jonas Enebro, forskare på RISE, när han berättar om plasters fantastiska liv, deras fördelar och nackdelar och varför det inte är så självklart hur de skall återvinnas.