Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Mar 20, 2023

Vi gästas av Filip och Rebecka som just nu gör sina examensarbeten i kemi, på KTH, respktive industridesign, på konstfack. 

Hur ser framtidens materialanvändande ut ur studenternas perspektiv? På vilka sätt kan vi betrakta papper på nya och intressanta sätt? Hur hårt är ett strutsägg och vad händer om vi blandar äggskal med material från havet?