Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Apr 3, 2023

Materialperspektivet möter Kristoffer Lundholm och Emma Olbers, som båda jobbar med design och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten för samtalet är det verk som Emma nyligen visat upp på Möbelmässan (med stöd från Kristoffers organisation SALLY, på Doberman) som vill tydliggöra koldioxidförbrukningen i produktionen av olika material, genom att visa upp hur mycket material ett kilo koldioxid räcker till.

Hur kan vi uppnå en hållbar möbelproduktion genom smart design och genomtänkta materialval? It's now or never!