Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Mar 18, 2019

Påverkas materialval av gemensamt eller personligt ägande? Oliver Schmidt är industridesigner på Scania och jobbar med fordonsinredning. Många materialval ska samsas för att skapa en behaglig förarmiljö, snygg design och självklart säker transport på vägarna.