Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


May 3, 2020

Lever stål och biobaserade material i symbios? Göran Nyström är vice VD på Ovako och kan allt du kan tänkas vilja veta om stål, ja till och med hur det är att spela på en 3D-printad stålgitarr. Många tänker kanske att stålindustrin är lite gammaldags och utdaterad men tvärt om. Innovationskraften och utvecklingen är i full fart för att tillverka och leverera viktiga produkter till industrierna, på ett miljömässigt och hållbart sätt. Själva materialutvecklingen ligger inte heller på latsidan utan Göran berättar bland annat om ett nytt superstål som kombinerar toppegenskaperna från flera olika typer av stål, det bästa av det bästa samlat i ett supermaterial.