Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Feb 4, 2019

Visar din matta hemma att någon nyligen gått på den? Linda Worbin är Materialutvecklare på IKEA och arbetar med textila material. Hon ger framtidens inredning liv genom material som är inneboende för flera funktioner, är programmerbara, kan förändras och till och med visa känslor.