Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Mar 14, 2022

Världens mest använda byggmaterial  står inför både kris och utveckling. Hör Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong, berätta om hur komplex den till synes enkla betongen är och vilken viktig roll den spelar i våra samhällen.

Hon berättar även om den komplicerade bilden bakom cementkrisen och om hur restprodukter från kolkraftverk kan minska klimatavtrycket i betongtillverkning.

Lever vi i betongåldern och hur ser framtiden ut?