Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Feb 1, 2021

Lyssna på Mikael Jägerskog, policychef, PMU, (Pingströrelsens internationella utvecklingssamarbete) som berättar om kopplingen mellan materialval och människliga rättigheter. Elektrifieringen av världen skapar ett starkt behov av att inte bara titta på miljöaspekter i produktionskedjan utan också sociala aspekter. En ny lag kring hantering av konfliktmineral (tenn, tantal, volfram och guld) ska hjälpa oss undvika att våra materialval stödjer konflikter och krig.