Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Apr 24, 2023

Anders Wijkman gästar materialperspektivet för ett samtal om de stora frågorna: om hållbarhet, om material och klimatavtryck.

Anders är, bland mycket annat, representant i FN:s resurspanel - en panel som han förutspår kommer bli lika viktig som IPCC framöver. Hur kan naturresursutnyttjandet bli hållbart?

Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Anders har många intressanta tankar och idéer om det!