Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


May 20, 2019

Går det att bygga i helt biobaserat material? Nina Jacobsson Stålheim är Hållbarhets- och teknikchef på Lokalförvaltningen, Göteborgs stad och Maria Perzon är Senior Miljökonsult och Hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren. Tillsammans gör dom verkstad av allt snack om fossilfria byggnader. Genom sitt pilotprojekt och byggnation av förskolan Hoppet ger dom oss hopp om en grönare framtid.