Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


May 17, 2023

Resurserna finns därute, men de behöver hjälp att hitta rätt.

Cecilia Tall leder det strategiska innovationsprogrammet Re:Source, som finansierar både utveckling av tekniker och affärssystem för recirkulering och återanvändning av material. 

Vilka trender ser man i det här arbetet och hur går det? Cecilia har svaren!