Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Nov 16, 2020

Vad har militären och sportbranschen gemensamt? Margareta Groth arbetar med material på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Innovation som alla pratar om, slänger dig med och samtidigt frågar sig vad det egentligen är. Margareta delar med sig av sin gedigna kunskap och guidar oss genom hur innovation främjar materialutveckling samt bjuder på spaning för framtidens material.