Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Jan 16, 2023

Sveriges största forskningsinfrastruktur, som innehåller ett av världens mest intensiva röntgenljus, finns i Lund och används av både akademi och industri. Men vad är en synkrotronanläggning och vad kan man egentligen använda den till?

Olof "Charlie" Karis, tillförordnad direktör på MAX IV och professor i...


Jan 4, 2023

Materialperspektivet möter Jonas Runberger från White arkitekter i ett samtal om materialens digitalisering.


Dec 9, 2022

Materialperspektivet möter den prisade designern Charlotte van der Lancken på Trä & Teknik-mässan i ett samtal om materialens betydelse för innovativ och nyskapande design. Kan nya material leda till nya designer? Hur kan kreativ design leda till nya användningsområden av befintliga material?


Nov 4, 2022

I en tid när frågan om elförsörjning är på allas läppar möter Materialperspektivet Olof Hjelm, Professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet för ett samtal med fokus på solenergi.

Olof berrätar om vilka systemlösningar och innovationer som krävs för att...


Oct 11, 2022

Vi träffar Maria Perzon och Hanna Ljungstdedt som var involverade i bygget av förskolan Hoppet, som blev klar vid årsskiftet. Hoppet har byggts nästan helt och hållet fossilfrit, med smarta materialval och återbruk. 

Genom detta bygge har de visat att det inte bara går att bygga hållbart, utan att det i många...