Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Sep 23, 2022

Materialperspektivet sänder live  från Trä & teknik-mässan i Göteborg. Med i sutdion är Tomas Alsmarker, forsknings- och innovationschef på Svenskt trä. Tomas berättar om allt spännande som pågår i träområdet, särskilt kring bygg och konstruktion och sågade trävaror. Och Miles Davis. 

 


Jul 1, 2022

In this episode we are joined by Michael Carus from the Nova Institute, in a discussion on renewable carbon strategies. How can we stop all use of fossil carbon sources by 2050? What and who are the drivers going forward? What new technologies need to be developed? Which technologies exist today that have the...


May 23, 2022

Vad gör den nationella samordnaren för plast? Det får vi veta när vi träffar Åsa Stenmarck, som i sitt jobb på Naturvårdsverket har just den titeln.

Den komplexa plasten och dess livscykel och plats i det moderna samhället och värdenätet den påverkar. Hur gör man som myndighet om man vill påverka...


May 2, 2022

Vi möter Sara Mazur, ansvarig för strategiska forskningsssatsningar inom Knut & Alice Wallenbergs stiftelse för ett samtal om WISE, den nya satsningen på forskning om materialvetenskap för hållbarhet som omfattar omkring 3 miljarder kronor. 

Hur ser vägen framåt ut? Vad vill man uppnå? Och vad kan, får och...


Apr 10, 2022

Vi möter Tue Beijer, industridesigner och grundare av företaget Stilride för ett samtal om origami, plåt och om att låta tillverkningsprocessen styra materialval. 

Hur kopplas origami samman med modern industridesign, via innovativa digitaliseringslösningar? Vad är fördelarna med att vika istället för att...