Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

May 17, 2023

Resurserna finns därute, men de behöver hjälp att hitta rätt.

Cecilia Tall leder det strategiska innovationsprogrammet Re:Source, som finansierar både utveckling av tekniker och affärssystem för recirkulering och återanvändning av material. 

Vilka trender ser man i det här arbetet och hur går det? Cecilia har...


Apr 24, 2023

Anders Wijkman gästar materialperspektivet för ett samtal om de stora frågorna: om hållbarhet, om material och klimatavtryck.

Anders är, bland mycket annat, representant i FN:s resurspanel - en panel som han förutspår kommer bli lika viktig som IPCC framöver. Hur kan naturresursutnyttjandet bli hållbart?

Vad...


Apr 3, 2023

Materialperspektivet möter Kristoffer Lundholm och Emma Olbers, som båda jobbar med design och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten för samtalet är det verk som Emma nyligen visat upp på Möbelmässan (med stöd från Kristoffers organisation SALLY, på Doberman) som vill tydliggöra koldioxidförbrukningen i...


Mar 20, 2023

Vi gästas av Filip och Rebecka som just nu gör sina examensarbeten i kemi, på KTH, respktive industridesign, på konstfack. 

Hur ser framtidens materialanvändande ut ur studenternas perspektiv? På vilka sätt kan vi betrakta papper på nya och intressanta sätt? Hur hårt är ett strutsägg och vad händer om...


Feb 16, 2023

Torgny Persson, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, dyker upp i studion för ett samtal med avstamp i Skogsnäringens forskningsagenda för ett cirkulärt och biobaserat samhälle som nyligen har presenterats.

Vad innehåller agendan egentligen och vad vill den? Vilket avtryck lämnar den på industri och...