Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Jan 11, 2021

Lyssna på Peter Stigson, ordförande i arbetsgruppen för Stärkt Spårbarhet inom Delegationen för Cirkulär Ekonomi, när han förklarar hur systemtänkande och spårbarhet kan hjälpa oss undvika att vi intecknar naturen flera gånger om och om hur vi kan veta att ryggsäcken gjord av återvunnet material verkligen är det.