Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Jan 14, 2019

Är sorterings och demonteringsrobotar svaret på återvinningsfrågan? Lars Tolgén från Ragn-Sells har länge arbetat med komplexa frågeställningar kring cirkulära materialflöden och berättar om möjligheterna som gömmer sig i dagens...