Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Feb 25, 2019

Vad kommer våra framtida släktingar hitta för spår av oss, våra material och våra samhällen? Jonathan Lindström är arkeolog, vill nästan säga materialdetektiv och har ett tidsperspektiv på material som ger snudd på huvudvärk av att försöka ta in.


Feb 4, 2019

Visar din matta hemma att någon nyligen gått på den? Linda Worbin är Materialutvecklare på IKEA och arbetar med textila material. Hon ger framtidens inredning liv genom material som är inneboende för flera funktioner, är programmerbara, kan förändras och till och med visa känslor.