Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Jul 21, 2019

Blir hantverk lidande av vår generations ständiga tidsbrist? Bea Szenfeld är modeskapare och papperskonstnär. Hon skapar fantastiska kreationer med hjälp av gamla tekniker och ett gediget hantverk, allt från storskaliga scenografier till minsta lilla paljett är handgjorda. Bea berättar om varför hon valt att...


Jul 1, 2019

Finns det ett optimalt material? Björn Florman är Creative Project Manager på det drömmiga Materialbiblioteket. Dit kommer främst arkitekter, produktutvecklare och designers för inspiration, kunskap, hitta svar på sina problemställningar och för att få klämma och känna på material.