Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Aug 11, 2019

Finns svaren på hållbarhetsfrågan i en rymdfarkost? Cecilia Hertz driver företaget Umbilical Design som designar för rymden och extrema miljöer. Ordet extrem är verkligen rätt i sammanhanget, materialen som skall klara sig i rymden utsätts för extrema påfrestningar som vi inte har här nere på jorden....