Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Nov 30, 2020

Hur påverkas forskningen av coronapandemin? Daniel Söderberg är professor på Kungliga Tekniska Högskolan samt leder forskningsplattformen Treesearch. Daniel har lång erfarenhet av att arbeta med cellulosa från träråvara och berättar om forskningen som är på gång, vad man kan göra av cellulosan och hur...


Nov 16, 2020

Vad har militären och sportbranschen gemensamt? Margareta Groth arbetar med material på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Innovation som alla pratar om, slänger dig med och samtidigt frågar sig vad det egentligen är. Margareta delar med sig av sin gedigna kunskap och guidar oss genom hur innovation...


May 3, 2020

Lever stål och biobaserade material i symbios? Göran Nyström är vice VD på Ovako och kan allt du kan tänkas vilja veta om stål, ja till och med hur det är att spela på en 3D-printad stålgitarr. Många tänker kanske att stålindustrin är lite gammaldags och utdaterad men tvärt om. Innovationskraften och...


Mar 18, 2020

Kan proteinjakten hitta sin skatt i restströmmar från jordbruket? Anna Wiberg är programchef för BioInnovation, en innovationsplattform för långsiktig satsning på samverkan och innovation kring biobaserade material. Anna berättar om drivkrafterna bakom bioekonomin, varför det gynnar samhället och om hur de...


Feb 10, 2020

We are happy to present the first episode in English and we start with Anna Maria Orrù who is an architect and researcher within the biomimicry field. She is one of the initiators for this discipline in the Nordic counties, and after talking to her we want to tag along. Cause if you think about it, it would be...