Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

May 3, 2020

Lever stål och biobaserade material i symbios? Göran Nyström är vice VD på Ovako och kan allt du kan tänkas vilja veta om stål, ja till och med hur det är att spela på en 3D-printad stålgitarr. Många tänker kanske att stålindustrin är lite gammaldags och utdaterad men tvärt om. Innovationskraften och...