Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Sep 7, 2023

This episode of the Material perspective was recorded live at the Euron Nano Forum in Lund, 2023. We are joined by Jörg Hübner, professor at DTU, and expert in nanotechnology for a conversation centered around chips and their production.

What does the future hold for chip production and research? What are the...


Aug 14, 2023

Man brukar säga att det bara är fantasin som sätter gränserna. Fantasi finns det gott om här i världen och många kreatörer inom fiktionen fantiserar gärna om material med olika mer eller mindre fantastiska egenskaper. Hur kan fiktionen ge inspiration till forskningen och tvärt om? Vilka material önskar vi...


May 17, 2023

Resurserna finns därute, men de behöver hjälp att hitta rätt.

Cecilia Tall leder det strategiska innovationsprogrammet Re:Source, som finansierar både utveckling av tekniker och affärssystem för recirkulering och återanvändning av material. 

Vilka trender ser man i det här arbetet och hur går det? Cecilia har...


Apr 24, 2023

Anders Wijkman gästar materialperspektivet för ett samtal om de stora frågorna: om hållbarhet, om material och klimatavtryck.

Anders är, bland mycket annat, representant i FN:s resurspanel - en panel som han förutspår kommer bli lika viktig som IPCC framöver. Hur kan naturresursutnyttjandet bli hållbart?

Vad...


Apr 3, 2023

Materialperspektivet möter Kristoffer Lundholm och Emma Olbers, som båda jobbar med design och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten för samtalet är det verk som Emma nyligen visat upp på Möbelmässan (med stöd från Kristoffers organisation SALLY, på Doberman) som vill tydliggöra koldioxidförbrukningen i...