Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Jan 16, 2023

Sveriges största forskningsinfrastruktur, som innehåller ett av världens mest intensiva röntgenljus, finns i Lund och används av både akademi och industri. Men vad är en synkrotronanläggning och vad kan man egentligen använda den till?

Olof "Charlie" Karis, tillförordnad direktör på MAX IV och professor i...


Jan 4, 2023

Materialperspektivet möter Jonas Runberger från White arkitekter i ett samtal om materialens digitalisering.