Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Feb 16, 2023

Torgny Persson, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, dyker upp i studion för ett samtal med avstamp i Skogsnäringens forskningsagenda för ett cirkulärt och biobaserat samhälle som nyligen har presenterats.

Vad innehåller agendan egentligen och vad vill den? Vilket avtryck lämnar den på industri och...