Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Apr 24, 2023

Anders Wijkman gästar materialperspektivet för ett samtal om de stora frågorna: om hållbarhet, om material och klimatavtryck.

Anders är, bland mycket annat, representant i FN:s resurspanel - en panel som han förutspår kommer bli lika viktig som IPCC framöver. Hur kan naturresursutnyttjandet bli hållbart?

Vad...


Apr 3, 2023

Materialperspektivet möter Kristoffer Lundholm och Emma Olbers, som båda jobbar med design och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten för samtalet är det verk som Emma nyligen visat upp på Möbelmässan (med stöd från Kristoffers organisation SALLY, på Doberman) som vill tydliggöra koldioxidförbrukningen i...