Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Apr 7, 2019

Hade man redan på 1700-talet knäckt svårigheterna med fuktflöden i byggnader? Elise Grosse är Hållbarhetschef på Sweco Bygg & Fastigheter. Byggnader skall inte bara vara stabila och säkra utan där inne ska människor må bra, själva byggnaden ska må bra och verka i en yttre miljö som mår bra - länge, länge till.