Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Jan 4, 2023

Materialperspektivet möter Jonas Runberger från White arkitekter i ett samtal om materialens digitalisering.