Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Dec 9, 2022

Materialperspektivet möter den prisade designern Charlotte van der Lancken på Trä & Teknik-mässan i ett samtal om materialens betydelse för innovativ och nyskapande design. Kan nya material leda till nya designer? Hur kan kreativ design leda till nya användningsområden av befintliga material?