Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Feb 25, 2019

Vad kommer våra framtida släktingar hitta för spår av oss, våra material och våra samhällen? Jonathan Lindström är arkeolog, vill nästan säga materialdetektiv och har ett tidsperspektiv på material som ger snudd på huvudvärk av att försöka ta in.