Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


May 2, 2022

Vi möter Sara Mazur, ansvarig för strategiska forskningsssatsningar inom Knut & Alice Wallenbergs stiftelse för ett samtal om WISE, den nya satsningen på forskning om materialvetenskap för hållbarhet som omfattar omkring 3 miljarder kronor. 

Hur ser vägen framåt ut? Vad vill man uppnå? Och vad kan, får och bör en forskningsstiftelse egentligen finansiera?