Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Nov 30, 2020

Hur påverkas forskningen av coronapandemin? Daniel Söderberg är professor på Kungliga Tekniska Högskolan samt leder forskningsplattformen Treesearch. Daniel har lång erfarenhet av att arbeta med cellulosa från träråvara och berättar om forskningen som är på gång, vad man kan göra av cellulosan och hur framtidens resurser och användning av biobaserade material ser ut.