Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Jul 1, 2019

Finns det ett optimalt material? Björn Florman är Creative Project Manager på det drömmiga Materialbiblioteket. Dit kommer främst arkitekter, produktutvecklare och designers för inspiration, kunskap, hitta svar på sina problemställningar och för att få klämma och känna på material.