Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Jul 21, 2019

Blir hantverk lidande av vår generations ständiga tidsbrist? Bea Szenfeld är modeskapare och papperskonstnär. Hon skapar fantastiska kreationer med hjälp av gamla tekniker och ett gediget hantverk, allt från storskaliga scenografier till minsta lilla paljett är handgjorda. Bea berättar om varför hon valt att arbeta med just papper och kärleken till materialet är svår att undgå.