Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

May 23, 2022

Vad gör den nationella samordnaren för plast? Det får vi veta när vi träffar Åsa Stenmarck, som i sitt jobb på Naturvårdsverket har just den titeln.

Den komplexa plasten och dess livscykel och plats i det moderna samhället och värdenätet den påverkar. Hur gör man som myndighet om man vill påverka...


May 2, 2022

Vi möter Sara Mazur, ansvarig för strategiska forskningsssatsningar inom Knut & Alice Wallenbergs stiftelse för ett samtal om WISE, den nya satsningen på forskning om materialvetenskap för hållbarhet som omfattar omkring 3 miljarder kronor. 

Hur ser vägen framåt ut? Vad vill man uppnå? Och vad kan, får och...