Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


May 23, 2022

Vad gör den nationella samordnaren för plast? Det får vi veta när vi träffar Åsa Stenmarck, som i sitt jobb på Naturvårdsverket har just den titeln.

Den komplexa plasten och dess livscykel och plats i det moderna samhället och värdenätet den påverkar. Hur gör man som myndighet om man vill påverka plastanvändandet i allt från prdouktion till återvinning? Och hur ser framtiden ut?