Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Jun 9, 2019

Hur länge behöver man arbeta för att kunna köpa en brödrost? Gert Nilson är Teknisk direktör på Jernkontoret som är den svenska stålindustrins branschorganisation. Gert berättar allt han hann om metaller och sätter ödmjukt dess egenskaper i ett större perspektiv och sammanhang – tillsammans med andra material.