Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Mar 18, 2020

Kan proteinjakten hitta sin skatt i restströmmar från jordbruket? Anna Wiberg är programchef för BioInnovation, en innovationsplattform för långsiktig satsning på samverkan och innovation kring biobaserade material. Anna berättar om drivkrafterna bakom bioekonomin, varför det gynnar samhället och om hur de arbetar för att få forskning och utveckling att nå marknaden och kunderna, snabbt.