Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Dec 9, 2019

Efter ett långt sommaruppehåll (akademiskt kvartal?) är vi nu tillbaka med Materialperspektivet och rivstartar med ett avsnitt tillsammans med Ania Obminska som är journalist på Ny Teknik. I sitt spännande jobb som innovationsreporter berättar Ania dagligen om vad som är på gång inom materialutveckling. Ania skriver mycket om hållbarhet och är inte rädd för att själv testa och undersöka kring ämnena hon skriver om, i avsnittet får ni höra om utmaningarna hon mötte under sin plastfria månad.