Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Feb 22, 2021

..fast kanske inte. Lyssna till Andreas Nobell från TCO Development när han berättar om hur arbetet med att certifiera svenska tjänstemäns IT utrustning, har blivit en världsstandard som bidrar till att hjälpa de som lever i Sodom, en E-soptipp i Ghana, till en mindre giftig miljö. Genom spårbarhet och svensk standard driver TCO Certified utvecklingen framåt vad det gäller IT-utrustning och hållbar Materialhantering i världen.