Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Oct 11, 2022

Vi träffar Maria Perzon och Hanna Ljungstdedt som var involverade i bygget av förskolan Hoppet, som blev klar vid årsskiftet. Hoppet har byggts nästan helt och hållet fossilfrit, med smarta materialval och återbruk. 

Genom detta bygge har de visat att det inte bara går att bygga hållbart, utan att det i många...