Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Dec 15, 2023

Lera är lätt att underskatta, men det är ett material med både en lång historia och framtiden för sig. Johan Jönsson från White Arkitekter jobbar med lera och deltar i Materialperspektivet för ett samtal om det.

På vilka sätt bygger man med lera nu? Hur är dess brandbeständighet och hur används lera i...