Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Nov 30, 2020

Hur påverkas forskningen av coronapandemin? Daniel Söderberg är professor på Kungliga Tekniska Högskolan samt leder forskningsplattformen Treesearch. Daniel har lång erfarenhet av att arbeta med cellulosa från träråvara och berättar om forskningen som är på gång, vad man kan göra av cellulosan och hur...


Nov 16, 2020

Vad har militären och sportbranschen gemensamt? Margareta Groth arbetar med material på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Innovation som alla pratar om, slänger dig med och samtidigt frågar sig vad det egentligen är. Margareta delar med sig av sin gedigna kunskap och guidar oss genom hur innovation...