Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Mar 16, 2021

Lyssna på plastdoktorn Jonas Enebro, forskare på RISE, när han berättar om plasters fantastiska liv, deras fördelar och nackdelar och varför det inte är så självklart hur de skall återvinnas.


Feb 22, 2021

..fast kanske inte. Lyssna till Andreas Nobell från TCO Development när han berättar om hur arbetet med att certifiera svenska tjänstemäns IT utrustning, har blivit en världsstandard som bidrar till att hjälpa de som lever i Sodom, en E-soptipp i Ghana, till en mindre giftig miljö. Genom spårbarhet och svensk...


Feb 1, 2021

Lyssna på Mikael Jägerskog, policychef, PMU, (Pingströrelsens internationella utvecklingssamarbete) som berättar om kopplingen mellan materialval och människliga rättigheter. Elektrifieringen av världen skapar ett starkt behov av att inte bara titta på miljöaspekter i produktionskedjan utan också sociala...


Jan 11, 2021

Lyssna på Peter Stigson, ordförande i arbetsgruppen för Stärkt Spårbarhet inom Delegationen för Cirkulär Ekonomi, när han förklarar hur systemtänkande och spårbarhet kan hjälpa oss undvika att vi intecknar naturen flera gånger om och om hur vi kan veta att ryggsäcken gjord av återvunnet material verkligen...